Texterna

Precis som hos det mesta inom heavy metal så är det svårt att generalisera vilken stil av texter som används inom denna genre. Tack vare alla olika undergenrer som alla rör sig inom olika teman, kan man inte säga att heavy metal i sig har en specifik stil eller tema. Trots detta finns det några olika sätt som texterna har blivit uppdelade i, exempelvis dionysos och kaotisk. Texter inom dionysos har bestämts innefatta bland annat sex, droger och rock’n roll. Den kaotiska stilen innehåller mörkare teman som död, orättvisa och helvetet.

Teman

Black Sabbath var ett av de större banden att bana vägen för flera typer av texter med bland annat låtarna War Pigs och Hand of Doom som båda diskuterar krig, och där den sistnämnde också utforskar droger. I motsats till kritiken om att texter inom heavy metal, och där primärt Black Sabbaths texter, bland annat glorifierar droger och dess användning så talas det ofta i låtarna om droganvändning i negativ bemärkelse och den effekt det kan ha på individen.

Det ockulta är också ett vanligt förekommande tema inom flera olika undergenrer av heavy metal, bland annat death metal, thrash metal och black metal. Det ockulta kan dock stå för många olika teman i sig då det kan handla om satanism och djävulen, häxor och magi, eller skräck baserat på bland annat film och liknande. Band som Cannibal Corpse har gått helt in för stilen baserat på skräck, lemlästning och död, något som även återfinns i deras yttersta grafiska albumomslag.

En genre som behandlar teman som övergivelse, ilska och orättvisa är nu-metal. Med sin stil både tagen och inspirerad från rap och hip-hop hittar vi bland annat Limp Bizkit som, tillsammans med flera andra liknande artister och band, blivit anklagad för att texterna framförhåller misogyni. Det finns dock andra exempel på band inom denna genre som för vidare ett mer positivt budskap med sina texter; bland annat P.O.D. och Incubus.

Power metal däremot är en genre som sticker ut något från mängden då dess texter primärt behandlar fantasy och mytologier som teman. Drakar, troll och magi samt vikingar, dess gudar och andra mytologiska väsen förekommer ofta här. Det finns även utstickare inom denna genre som behandlar andra teman och stilar såsom krig eller andra världsomfattande händelser. Sabaton till exempel, skriver primärt om svenska krig.


sandra

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel